วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แบบบ้านที่ 34(แบบบ้านชั้นเดียว)

แบบบ้านชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องนอน
สไตล์ ไทยประยุกต์
แบบบ้านฟรี 33(แบบบ้านชั้นเดียว)

แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์ contemporary


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แบบบ้านฟรี 32

แบบบ้านฟรี แบบที่ 32 เป็นแบบ สไตล์ modern tropical ขนาด 4 ห้องนอน

แบบบ้านฟรี 31

แบบบ้านฟรี แบบที่ 31 เป็นแบบ สไตล์ modern ขนาด 4 ห้องนอน


แบบบ้านฟรี 30

แบบบ้านฟรี แบบที่30 เป็นแบบ สไตล์ modern ขนาด 2 ห้องนอน ดัดแปลง เป็น 3 ห้องนอนได้