วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แบบบ้านฟรี 32

แบบบ้านฟรี แบบที่ 32 เป็นแบบ สไตล์ modern tropical ขนาด 4 ห้องนอน

แบบบ้านฟรี 31

แบบบ้านฟรี แบบที่ 31 เป็นแบบ สไตล์ modern ขนาด 4 ห้องนอน


แบบบ้านฟรี 30

แบบบ้านฟรี แบบที่30 เป็นแบบ สไตล์ modern ขนาด 2 ห้องนอน ดัดแปลง เป็น 3 ห้องนอนได้

แบบบ้านฟรี 29

แบบบ้านฟรี แบบที่ 29 เป็นแบบ สไตล์ modern contemporary ขนาด 3 ห้องนอน สามารถ เพิ่ม
เป็น 5 ห้องนอนได้

แบบบ้านฟรี 28

แบบบ้านฟรี แบบที่ 28 เป็นแบบ สไตล์ modern tropical ขนาด 3 ห้องนอน